A DHD program

A „Drog helyett darts!” program a komlói T20 Darts Club egyesület és a Komlói Rendőrkapitányság együttműködésében került megvalósításra. Előzménye, hogy 2015 őszén Komló város általános iskoláiban a tanulók körében elterjedt a biofű nevű kábító hatású anyag használata. Ennek az anyagnak a lényege, hogy ismeretlen származású növényt (amely lehet akár a zsálya gyógynövény is) cigaretta dohány méretre darálnak, majd azt beáztatják gyomirtóba vagy patkányméregbe és az ebből sodort cigarettát szívják el. A tüdőbe kerülő mérgező füst eleinte egy rövid időre bódító hatást fejt ki, majd egyre jobban felerősödnek a mérgezési tünetek. A mérgezés testi tünetei a hőemelkedés, szédülés, hányás, légszomj, majd végső fázisban a légzés leállása. A kérdéses időszakban az általános iskolások körében a biofű használatának következtében heti rendszerességgel fordultak elő a rosszullétek, országosan még halálesetek is.

Dr. Váczi István a komlói T20 Darts Club elnöke (egyben a Komlói Rendőrkapitányság akkori vezetője) és Katus Eszter az egyesület tiszteletbeli tagja új eszközöket keresett a gyermekek kábítószer használatot megelőző bűnmegelőzési felvilágosítására. Bár a rendőrség folytatta a korábbi évek programjait, azonban azok a digitális világban már egyre kevésbé kötötték le a tanulókat. Az értékelések arra vezettek, hogy részben a digitális területen, részben a ténylegesen kézzel fogható, gyakorlati oktatással lehet a tanulók figyelmét felkelteni, ezáltal az ismeretek átadása kapcsán felkelteni a kíváncsiságukat. Ezt fokozták még az egészséges versenyszellem felélénkítésével, ami a gyermekek között iskolai keretek során is folyamatosan fennáll. Így került képbe, illetve kézbe a darts, azon belül is elsősorban a steel darts. A darts ebben a formájában valójában egy eszköz a figyelem felkeltésére, a kábítószer használat megelőzésére és a lehetséges akár halálos következmények bemutatására szolgáló ismeret átadásának segítéséhez. 
A „Drog helyett darts! program, azaz a darts-nap egy több tanórás interaktív iskolai előadás sorozat, amelynek során a darts egyesület tagjai és a rendőrök közösen mennek el az adott iskolába, egyesületi mezekben illetve rendőrségi egyenruhában. Az iskolai interaktív táblák kivételével ők visznek magukkal minden szükséges felszerelést és ezt ők maguk is állítják össze ott az iskolában. 
A program alapvetően négy fő részből áll. 

Az első rész egy iskolai tanóra keretében interaktív tábla előtti előadás, amely előadás két fő részre osztható. A tanóra első felében magáról a biofűről, ezen belül is annak lehetséges hatásairól szól, megfelelő valós gyakorlati példákon keresztül. Ezen óra második felében a darts sport kerül bemutatásra. Azon belül is alapvetően magának a steel darts táblának, a darts nyílnak, a játék szabályainak a bemutatásáról. Az előadás közben a tanulók szinte észre sem veszik, de a darts tábla szektorainak használata során már alkalmazzák is az alapvető matematikai összefüggéseket. Itt kerül ismertetésre az is, hogy a kérdéses darts-nap valójában egy verseny is.  Az óra végén a világ darts elitjének egyes mérkőzéseiről vetítenek pár perces filmeket, megvillantva az ezen versenyeken levő hangulatot, a szinte hihetetlen sportolói teljesítményeket. 

A program második része a tornateremben felállított mobil darts táblák előtti gyakorlati oktatás. Itt a gyermekek a versenyszabályzatnak megfelelő körülmények szerint felállított mobil darts táblák előtt, ténylegesen használatban levő darts nyilakkal, versenytáblákra dobva egymás után sorban folyamatosan gyakorolják magát a darts sportot. Ebben a program részben a dartsot versenyszerűen űző igazolt darts egyesületi tagok adnak közvetlen segítséget minden egyes tanulónak a dobás technika elsajátításához. Ennek során bemutatják nekik és egyesével segítik is őket a beállás, a testtartás, a kéztartás, a dobás, a verseny közbeni magatartás tekintetében. A gyakorlás az iskolai tanóra ideje alatt zajlik, az utolsó 10 perc kivételével. Ekkor minden tanulónak két lehetősége van arra, hogy versenyszerűen dobjon és minél magasabb értéket érjen el. A korábban említett iskolai verseny ugyanis itt valósul meg. 

A program harmadik része egy iskolai tanóra keretében interaktív tábla előtti előadás, amelynek témája az internet veszélye és az iskolai erőszak. Ezt rendőr szakember tartja, aki a tanulók életkori sajátosságai és ismeretire figyelemmel állítja össze az ismeretanyagot. Szemléletes, hétköznapi példákon keresztül mutatja be az internet, a számítógépes világ veszélyeit, amit a tanulóknak célszerű elkerülni. Az iskolai erőszakkal kapcsolatos példák szintén hétköznapi helyzetekről szólnak. 

A program negyedik része a közlekedésrendészeti tanóra. Ennek során az alapvető és a mindennapokban gyakran előforduló, közlekedéssel kapcsolatos helyzeteket beszélik meg interaktív módon, példák, filmek segítségével. Kitérnek a gyalogos, a kerékpáros közlekedésre. Az életkori sajátosságoknak megfelelő tanulói környezetben átbeszélésre kerülnek a motorkerékpárosokra illetve gépkocsivezetőkre vonatkozó legfontosabb szabályok. Az előadás célja a figyelem felhívás, a lehetséges veszélyek időben történő észlelése, a balesetek lehetséges elkerülési módjainak megismertetése.

A program elemek befejezését követően kerül sor az ünnepélyes eredményhirdetésre. A verseny végeredményét az iskolai darts-nap lezárásakor, annak végén a programban részt vett valamennyi tanuló és pedagógus jelenlétében, lehetőség szerint az adott település polgármestere vagy helyettese előtt adják át. Utóbbi célja annak szemléltetése, hogy az adott településen milyen igény van a gyermekek részéről a darts sport iránt, így a megfelelő önkormányzati segítség és támogatás jó ügyet szolgálna. A verseny két részből áll, az osztályok közötti és az egyéni darts verseny. Egyrészt verseny van az osztályok között, amelyben minden tanuló dobása számít, mivel átlagot számolnak. Az osztály átlagok alapján a legjobb három osztály, oklevél elismerésben részesül. A legjobb eredményt elérő osztály pedig nyer az iskolának egy verseny darts táblát, és egy verseny darts nyilat. Ennek célja, hogy az iskolában hagyott darts tábla és nyíl segítségével az iskolai darts-szakkör kialakítása már elkezdődhet, azáltal a későbbi darts sport utánpótlása megindulhat az adott iskolában is. Az egyéni verseny első három helyezettje oklevél elismerésben részesül. Az egyéni versenyben legjobb eredményt elérő tanuló nyer egy verseny darts táblát, és egy verseny darts nyilat, amelyet természetesen elvihet haza. 

A „Drog helyett darts!” program 2015 novemberében indult, 2018. november 21-ig 14 településen 24 iskolában – általános és középiskolákban is -, került megvalósításra 3204 tanulóval. A program során a pedagógusok számára említésre és bemutatásra kerül a Székely Pál nevéhez kapcsolódó Darts-matek program is, mint az iskolai matematika oktatás egyik lehetséges segédprogramja. 

A „Drog helyett darts!” program eddig kiemelkedő eredményeket hozott. Egyrészt azokban az iskolákban ahol már megvalósult, a biofű kábítószer használata megszűnt. Ahol a programot bemutatták, azokban az iskolákban azóta egy iskolai rosszulléttel kapcsolatos bejelentés sem történt, ilyen bejelentés nem érkezett a rendőrkapitányságra. Az iskolai erőszakkal kapcsolatos események is csökkentek. Mivel a tanulók egész nap az egyenruhás rendőrök között töltik a napot, és velük egy barátságos környezetben kötetlenül beszélgethetnek és ezt a lehetőséget ki is használják, a rendőrségbe vetett gyermeki bizalmat nagy mértékben tudtuk erősíteni. A pedagógusok és a tanulók részéről adott visszajelzések szerint a tanulók körében a darts nagy sikert aratott. A program után több iskolában szerveztek iskolai darts-szakköröket és akár testnevelés órák keretében vagy néhol a szünetekben is aktívan játszanak. A pedagógusok az iskolai dartsozási lehetőséget pozitív ösztönzőként, jutalomként is tudják alkalmazni. A programot az iskolák egymásnak is ajánlják, egyre több a felkérés a program megtartására. A szülői közösségek visszajelzései szerint a gyerekek a kábítószer megelőző előadáson elhangzottakat elmondják otthon is. Ezeknek a szülői tájékozódásoknak az eredményeképpen a programot több külső partner is támogatásra érdemesnek tartotta, és ezen keresztül a T20 Darts Club egyesület támogatásokhoz jutott. 

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 2018-ban tervezte, hogy a programot megyei kiterjesztéssel is bevezeti, erre azonban már nem került sor. Az Országos Rendőr-főkapitányság munkatársának tájékoztatás alapján a megyei program sikere után megfontolásra érdemesnek tartották egy országos program kialakítását. A program iránt élénk érdeklődést mutatott a Nemzeti Versenysport Szövetség, amely a Magyar Darts Szövetségen keresztül, a darts szakmai vonalon kívánta azt támogatni. 

Tekintettel arra, hogy a program jogtulajdonosa, Dr. Váczi István 2019. április 2-vel leszerelt a rendőrségről, így annak rendőrségi további folytatására kevés esély mutatkozik. Ezért a programot egyéni vállalkozás keretében, de folytatni szeretné. Kérjük, hogy a program iránti érdeklődés esetén a kapcsolatfelvételre illetve az ajánlat kérésre a droghelyettdarts@gmail.com e-mail címre szíveskedjenek írni.

DHD logo